Меню

     • Визия

Компанията е устремена в своето развитие не само на българските пазари, но и на европейските. Затова визията на Биттел за постигане целите и мисията е главно насочена към обединяване и сплотяване на екипа от служители и постепенното му изграждане в едно стабилно ядро, което действа в унисон с целите и принципите на компанията.


Нашата визия

Високото качество, иновативните технологични системи и оборудвания и професионалното отношение на служителите са от първостепенно значение за еволюцията и усъвършенстването на Биттел. В компанията малките детайли са съществена част от цялостното обслужване, затова всяко едно звено е максимално оптимизирано и функционира в пълен синхрон с останалите.


 

     • Ценности

Основен фактор за развитието на компанията е екипът от хора. Това, което отличава Биттел е, че използва индивидуален подход към всеки един служител в компанията. Човешкият ресурс е от особено значение за работния процес, но много по-важни са човешките отношения, изградени на принципа на екипност, взаимно уважение, толерантност и подкрепа.


Екипът на Биттел - Централен офис

Хората, които работят за Биттел, са отговорни, лоялни и почтени, притежават увереност в своите компетенции, енергия и мотивация, за да постигнат целите и мисията на компанията. Защото успехът не се измерва само по оборот и печалба, но също и по стабилността на изградените взаимоотношения със служителите и контрагентите. Коректното и уважително отношение от страна на ръководния екип към всеки един служител е резултат от взаимното изграждане на доверие, предоставяне свобода на действия и отговорно изпълнение на работните задължения.


 

Ядрото на Биттел извън работно време

Тиймбилдинг на Биттел в МакедонияЕжегодните тиймбилдинги, които Биттел организира за своите служители, допринасят до голяма степен за сплотяването на екипа и подобряването на комуникацията между хората в компанията. Снимката, която виждате, е от тиймбилдинга ни в Охрид (Македония) през 2018 г.


 

Екстремните приключения сплотяват екипа

Мероприятията, които се провеждат на различни места, допринасят за по-добрата организация на работния процес, защото служителите са спокойни, активни и мотивирани. Отношението на Биттел към всеки един човек от компанията е изпълнено с грижа, доверие и уважение, защото добрият екип е ядрото на всяка просперираща компания, каквато е Биттел.


 

Семейни активности и занимания

Спортен празник на BittelБиттел се грижи не само за служителите си, но и за техните семейства, като организира мероприятия за децата и за тях. Събитията са израз на доверие и уважение и сплотяват не само членовете на всяко семейство, но и спомагат за взаимното опознаването на всички участници (Спортен празник с.Оризари, юни 2017г).


 

Незабравими Коледни празници заедно

Коледните партита, които Биттел организира за служителите, са неповторими и изпълнени с позитивни и весели емоции.


 

Споделени емоции с известни български изпълнители

Съпреживяването и споделянето на този празник обединява екипа на компанията и го превръща в голямото семейство на Биттел.


 

Либерален процес на вземане на решения

Мнението на всеки един служител е високо ценено при вземане на решения. Методи като „брейнсторминг“ (мозъчна буря) и колективни беседи се използват ежедневно от служителите. По този начин компанията анализира възможните алтернативи и стига до оптималното колективно решение. Обратната връзка на служителите е от решаващо значение за цялостното развитие на компанията. Затова всеки от тях е свободен да даде идеи и препоръки за подобряване на средата и работния процес.


 

     • Среда

Работната среда в Биттел е аранжирана съобразно съвременните тенденции в интериорния дизайн и принципите за сплотеност и екипност на служителите.


Творческа работна атмосфера

Всеки човек разполага с достатъчно просторен личен кът, оборудван с голямо бюро и удобен офис стол. Добрата работна среда внася спокойствие и креативност в работния процес.


 

Равенство и единство

Отборната игра се насърчава при всяка възможност. Всеки тиймбилдинг бива специално плануван, с цел да сплоти и насърчи екипът на Биттел.


 

Сътрудничество и обща визия

Членовете на екипа си съдействат при изпълнение на дадена дейност. Служителите на Биттел участват заедно в различните процеси, насочени към постигане на целите и развитието на компанията.


 

Толерантност и уважение към членовете на екипа

Основни принципи при обсъждане на дадено предложение или решение са толерантността и уважението към членовете на екипа. Всеки един служител има право да представи свое предложение, решение, мнение и да бъде изслушан с необходимото търпение и уважение. Различните идеи и решения не се осъждат или критикуват, а се разглеждат като различна, абстрактна гледна точка. Решенията се вземат по целесъобразност и съвпадение с целите на Биттел.


 

Компетентност

Всеки един служител в компанията притежава необходимата квалификация и компетентност в областта на неговата сфера на дейност. Това създава уверено, професионално и отговорно отношение към служебните задължения.


 

Мотивация и стремеж

Мотивацията е движещата сила към постигане целите на компанията. Тя включва целева насоченост на поведението и изисква получаването на пряка своевременна връзка между целенасочените действия и постигнатите резултати. Мотивацията стимулира всеки един служител в неговите усилия към постигането на желаните цели. Екипът на Биттел се стреми към изграждане и усъвършенстване на индивидуален устойчив бизнес модел, който да се развива в дългосрочен план. Компанията насърчава новите възможности и иновативните подходи.


 

Активност и креативност

Експертните познания в различни области на всеки един от членовете на екипа се използват за реализиране на креативни цели и идеи. Активността на членовете на екипа е резултат от личната мотивация и отговорност.


 

Гъвкавост и адекватност

Динамичната пазарна среда изисква бърза адаптивност към промените. Всеки служител от екипа на Биттел разполага със свободата и отговорността да предприеме необходимите адекватни промени или действия при настъпване на различни обстоятелства или екстремни условия. Действията на служителите отговарят на мисията и целите на компанията.


 

Отговорност

Биттел е компания, която прилага съвременни методи при управлението на хора. Всеки служител разполага с право на свобода на действия, която се простира според функциите и задълженията му. Но с правото възниква и отговорността, която всеки носи – както за грешките, така и за успехите.


 

Информация и обратна връзка

Служителите имат достъп до информация, касаеща компанията, като я съхраняват и използват единствено и само за постигане на целите ѝ. Добрата комуникация и обратната връзка между различните нива и звена подпомагат ефективността на целия екип.


 

Клиенти и партньори

Един от качествените измерители на успеха и просперитета на компанията са изградените стабилните отношения с клиенти и партньори.


 

  1. Mitsubishi Heavy
  2. AUX
  3. Daikin
  4. General
  5. Gree
  6. Toshiba
  7. Nippon
  8. Fujitsu
  9. Mitsubishi Electric
© 2003-2020 - Bittel Всички права запазени. Онлайн решаване на спорове
Klimaticite.bg използва бисквитки, за да се уверим, че Ви предлагаме най-доброто потребителско преживяване на сайта ни. Продължавайки да ползвате сайта ни, Вие се съгласявате с това. Още информация